ASSAF

ASSAF

Assaf koyunu İsrail’de elde edilmiş bir ırktır. Elde edilmesinde ivesi ve ost friz ırkları kullanılmıştır. Kombine verimli bir ırk olup, eti ve sütü için yetiştirilmekle birlikte süt verimi ön plandadır. İsrail’de ve İspanya’da assaflar entansif şartlarda yetiştirilirler. Kuzular doğduktan sonra sun’i olarak emzirilirler ve anaçlar sağılırlar.

İvesi koyunların süt verimlerini seleksiyonla 550 lt ye kadar çıkaran İsrail, bu koyunların et ve döl verimindeki düşüklük sebebiyle 1955 yılında melezleme çalışmalarına başlamış, 3/8 ost friz, 5/8 ivesi genotipleri yeni elde edilen assaf’ta kombine edilmiştir.

Bugün et ve süt kombine verimli assaflarda süt ana üretim olarak kabul edilir. Yükselen bir değer olan assaf damızlıklarına çok fazla talep olmuş ve kısa sürede dünyanın tüm bölgelerine yayılmıştır. Bugün İspanya, Portekiz, Yunanistan, Şili, Peru ve ABD’de geniş şekilde üretimi yapılmaktadır. Özellikle İspanyada üretici birlikleri kurulmuş, yüz binlerce assaf koyunu tek bir çatı altında toplanmıştır. Bu birlikler bir yandan mevcut verim seviyelerini yükseltmeye çalışırken diğer taraftan yerli ırklarla melezleme çalışmaları yürütmektedir.

ÖZELİKLERİ

Orta boy hayvanlardır. Genellikle vücut beyazdır.Bazen yüzlerinde kahverengi lekeler görülebilir. Erkek ve dişiler çoğunlukla boynuzsuzdur. Assaflar ivesilerden gelen uzun kulaklara sahiptir. Bu sayede deri yüzeyi arttığından Akdeniz ikliminin boğucu sıcaklarına kolaylıkla karşı koyar. Zorluklara ve hastalıklara dayanıklı bir ırk olup birçok coğrafyaya kolaylıkla adapte olur. Hemen hemen her iklimde yetişir. Gelecekte dünyanın en önemli sütçü koyunu olmaya adaydır. Kalitesi sadece süt üretiminden değil, aynı zamanda iyi bir kuzu üreticisi olmasından da ileri gelir.Dişiler 2 yılda 3 kez yavrular. Entansif, yarı entansif ve extansif üretim sistemlerine rahatlıkla adapte olur.Çok sakin ve uysal tabiatlı bir koyundur, sevk ve idaresi kolaydır. Assafların en önemli özelliklerinden birisi yarım yağlı bir kuyruk yapısıdır. Bu sayede yağlı kuyruklu ivesilere doğal yoldan aşım yapabilmektedir.

  • Süt verimi 550 lt.
  • Laktasyon süresi 220 gün
  • Anaç başına kuzu verimi 1.6 ad.
  • Doğum aralığı 270 gün
  • Ergin canlı ağırlık; erkek 80-100 kg, dişi 70-80 kg.
  • Kuzu büyüme hızı 350gr/gün
  • Sütte yağ oranı %7.2
  • Sütte protein oranı %5.5
  • İlkine koça verilme yaşı 7-8 ay