Hakkımızda

Çankırı ili Atkaracalar ilçesinde kurulmuş olan KARACALAR TARIM, yıllar boyu yöremizde yok olma noktasına gelmiş küçükbaş hayvancılığı, modern tesislerde yeniden canlandırmak ve bu sektöre öncü olmak, hem yöremize hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla 70 dekar arazi üzerinde 2017 Haziran ayında faaliyetlerine başlamıştır. Bir an önce tesislerimizi işletmeye almak ve üretime başlamak için süratle projeyi tamamlamış ve hayvan ithalini gerçekleştirmiştir.

Çiftliğimiz 500 başı anaç olmak üzere toplamda 1200 baş kapasiteli olup, ağıl binasının yanında süt sağım ünitesi, yem depoları, idari bina ve bakıcı lojmanlarından oluşmaktadır. Nihai kapasitenin 3500 sağmal hayvana ulaştırılması temel hedefimizdir.

Türkiye’de koyun varlığı 1980 yılında 50 milyon baş iken 2017 de bu rakam artan nüfusa rağmen 31 milyona düşmüştür. Bunun iki temel sebebi vardır. Birincisi çiftçinin hayvancılıktan yeterli para kazanamaması, diğeri ise şehre olan göçtür. Ne yazık ki bir zamanlar 15 bin koyunun bulunduğu ilçemizde bu sayı bugün 150 ye düşmüş, meralar atıl hale gelmiştir. Artan et ihtiyacının önemli çözümlerinden biri koyunculuk olmalıdır. Diğer taraftan koyun sütü büyük bir değer olmasına karşılık ülke ekonomisine katkısı çok azdır. Bugün Türkiye’de üretilen sütün ancak %6.3 ü koyun sütüdür. Çünkü ülkemizde koyunculuk geleneksel usullerle yapılır. Kuzu üretimi ön plandadır. Koyunlar sağılmaz veya kuzular sütten kesildikten sonra çok az sağılır. Elde edilen koyun sütü genelde aile ihtiyacı için kullanılır. Türkiye’de özel sektörde süte dayalı koyunculuk yapan ve günde 500 kg.ın üzerinde süt üreten işletmelerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Oysaki son yıllarda büyük şehirlerimizde koyun yoğurdu ve peyniri çok yüksek fiyatlarla alıcı bulmakta ve bu ürünlerin pazarı genişlemektedir. Bu itibarla koyun sütü açığı ve gelişen pazarın farkına varan işletmemiz, koyun sütü üretimini öncelikli üretim şekli olarak kabul etmiştir. İşletmemizde üretilen koyun sütü soğuk zincir bozulmadan günlük olarak büyük şehirlere ulaştırılmaktadır.