İVESİ

İVESİ

Türkiye’de Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Hatay ve Adana illerinde yetiştirilir. Toplam koyun populasyonumuzun % 3-4 ünü oluşturur. Bu ırk aynı zamanda Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün ve İsrail’in de yerli ırkıdır.

FENOTİPİK ÖZELLİKLER

 • Vücut beyaz, baş, boyun ve ayaklar kahve rengidir.
 • Kulaklar uzun ve sarkıktır.
 • Süt tipine uygun ince fakat sağlam kemik yapısına sahiptir.
 • Yağlı kuyrukludur. Kuyruğu akkaramana benzer fakat iveside ‘’S’’ kıvrımının serbest ucu çok kısadır  veya hiç yoktur. Kuyruk akkaramandan küçüktür.
 • Koçların %85 i boynuzlu, koyunlar boynuzsuzdur.
 • Yapağı kaba, karışıktır.
 • Cidago yüksekliği erkeklerde 58-78 cm, dişilerde 57-70 cm dir.
 • Sürü içgüdüsü iyidir, yol yürümeye, zayıf meralardan yararlanmaya çok uygundur.
 • Her türlü çevre şartlarına ve hastalıklara dayanma kaabiliyeti çok yüksektir.
 • Annelik içgüdüsü iyidir.

VERİM ÖZELLİKLERİ

 • Süt verimi 150 kg
 • Laktasyon süresi 185 gün
 • Yapağı kirli gömlek ağırlığı 2.5 kg
 • Yapağı kalitesi 35-55 mikron
 • Lüle uzunluğu 9-23 cm
 • Doğum ağırlığı 4-4.5 kg
 • 60 günde sütten kesim canlı ağırlık erkeklerde 18.6 kg, dişilerde 17.8 kg.
 • Ergin canlı ağırlık; erkek 70 kg, dişi 50 kg.
 • Ortalama karkas randımanı %48-49 dur ve eti lezzetlidir.
 • Kuzu verimi anaç başına 1.1 – 1.3 arasıdır.

İvesiler sıcak ve kurak bölge hayvanı olmalarına rağmen değişik çevre şartlarına adaptasyon yeteneği iyi olup, soğuk karasal iklimlerde bile başarıyla yetiştirilebilmektedir. İç Anadolu’nun birçok yöresinde büyük sürüler halinde süte dayalı üretim yapılmaktadır. Bu yüzden ivesilere sıcak bölge hayvanı demekten ziyade, sıcağa dayanıklı demek en doğrusudur. Gerçekten de ivesiler yerli koyunlarımız içinde en çilekeş, en dayanıklı hayvanlardır. Yağışlı ve nemli bölgelerde adaptasyon güçlüğü olabilmektedir.

İvesi sürülerin verim değerleri arasındaki geniş varyasyon, bu sürülerin ıslahında çok başarılı olunacağının garantisidir. Nitekim İsrail’de ivesi sürülerin süt verim ortalaması seleksiyonla 550 litreye çıkarılmıştır. Ceylanpınar tarım işletmesinde de ortalaması 250 lt olan elit bir sürü vardır.