OST FRİZ

OST FRİZ

Anavatanı Almanya olmakla birlikte Hollanda’nın da doğu bölgelerine yayılmıştır. Bulunduğu bölgeden dolayı Marsh koyunu da denir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:

 • Tamamen beyaz renklidir. Siyah renklileri oldukça azalmıştır.
 • İri ve güçlü bir yapısı vardır.
 • Erkek ve dişileri boynuzsuzdur. Baş profili koçbaşlıdır.
 • Baş ve bacakları yünsüzdür.
 • Kulakları büyük ve öne düşüktür.
 • Burun açık pembe görünümlüdür.
 • En belirgin özelliği uzun ve tüysüz bir kuyruğa (sıçan kuyruk) sahip oluşudur.
 • Memeleri iri ve bezel yapıdadır.
 • Genelde ikiz veya üçüz doğurur  ve bu özelliğini melezlemede oldukça iyi aktarır.
 • Erken cinsi olgunluğa erişir, annelik içgüdüsü çok iyidir.

VERİM ÖZELLİKLERİ:

 • Canlı ağırlık erkeklerde 90-130 kg, dişilerde 70-100 kg dır.
 • Cidago yüksekliği erkekte 85-95 cm, dişide 70-80 cm dir.
 • Laktasyon süresi: 200-250 gün
 • Erişkin süt verimi 400-600 lt. 1400 kg süt veren rekor hayvanlar vardır.
 • Sütte yağ oranı : % 5-6
 • Süte protein oranı : % 4-5
 • Kuzularda canlı ağırlık artışı 300-400 gr/gün
 • Yün verimi 4-6 kg, yün kalitesi 48’S
 • Lüle uzunluğu 12-16 cm
 • Et randımanı ve kalitesi iyidir.

Almanya’da Ost Friesian ya da Marsh adı verilen bölgede yaşarlar. Bu bölge kuvvetli toprak yapısı ve bol  otlarıyla ünlü nemli, serin bir deniz iklimine sahiptir. Dünyanın en yüksek  süt ve kuzu verimine sahip ost frizlerin kurak ve sıcak iklimlerle soğuk yayla iklimlerine adapte olamadığı ve beklenen verimleri vermediği görülmektedir. Ancak dünyanın her bölgesinde ıslah edici bir ırk olarak melezlemelerde kullanılmışlardır. Geniş sürü koyunculuğuna uygun değildir. Çoğunlukla 5-10 başlık ev sürüleri halinde yetiştirilirler.